פדגוגיה מוטת עתיד | למידה מוטת עתיד | הוראה מוטת עתיד

בוגר מערכת החינוך נדרש היום, ובוודאות יידרש בעתיד, למיומנויות שונות מהנלמד היום במערכת החינוך. משרד החינוך חקר, בדק והפיק מסמך פדגוגיה מוטת עתיד המתאר את הפער ואת האורינטציה לעתיד.

לפדגוגיה מוטת עתיד שישה עקרונות וחברת ״מגשימים״ מפעילה מזה 5 שנים (בטרם הוכנה הפמ״ע) את תכנית ״עתידיום״ המממשת בתוכה את עקרונות למידה מוטת עתיד באופן מעשי(!).

על בסיס הניסיון המוצלח, אנו מקיימים הכשרת מורים לפמ"ע ו/או ליווי של בתי ספר להטמעת הפמ״ע המעשית במסגרתם. התכנית מורכבת ממספר שלבים, מדרגות ורבדים ומסייעת להגדיר לכל בית ספר את תכנית העבודה שלו להטמעת מרב מרכיבי הוראה מוטת עתיד.

שלבי התכנית:

  • טרום שנה״ל – הכשרת מורים לפמ"ע – ידע עולם ומושגים, משמעויות, עקרונות הפמ״ע, דרכי הטמעה, קביעת תכנית עבודה ותהליכי שינוי ההוראה
  • טרום שנה״ל – רתימת הורים
  • תחילת שנה״ל – טכניקות להרחבת מחויבות התלמיד, תהליך פיתוח אישיות
  • במהלך שנה״ל – שינוי תהליכי הוראת תחומי הידע
  • שלב מתקדם: הרחבת אפשרויות הבחירה

רבדי התכנית:

  • התלמיד – פיתוח אישי ופיתוח אישיותי
  • הורים – סיוע ללמידה אי-פורמלית ופיתוח אישיותי
  • סגל ההדרכה – הכשרה למיומנויות חדשות, שיתוף ובניית תכנית עבודה
  • תחום הידע – שינוי דרכי הוראה ושיתופיות בין תחומי ידע
  • בית הספר – שינוי ארגוני (בשלבים)

תכני הכשרה: עולם בשינוי, מושגים, למידה בין תחומית, חשיבה יצירתית, חשיבה מטריציונית, הוראה דיפרנציאלית, הנחיית קבוצות, סיעור מוחות, טכנולוגיה מסייעת לחינוך, אינפוגרפיקה, מאגרי מידע, אתיקה, חוסן מנטאלי ועוד

עיקרי תכנית הטמעה מעשית של הפמ״ע

דוגמה לחלק מחוברת יישום עיקרון התמורתיות בפמ״ע

לפרטים נוספים או תאום פגישה – איש קשר – רן – 0545702040